اخبار

حضور پیشرفته ترین نرم افزار دندانپزشکی لبخند در ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
حضور پیشرفته ترین نرم افزار دندانپزشکی لبخند در ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
1396/05/25
حضور پیشرفته ترین نرم افزار دندانپزشکی لبخند در ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با محوریت دندانپزشکی زیبایی، اصول و اخلاقیات
فاکتور مهم در انتخاب یک نرم افزار دندانپزشکی برای مدیریت بهتر مطب و کلینیک
فاکتور مهم در انتخاب یک نرم افزار دندانپزشکی برای مدیریت بهتر مطب و کلینیک
1396/05/16
فاکتور مهم در انتخاب نرم افزار مدیریت کلینیک دندانپزشکی
ماژول حسابداری پیشرفته در نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند
ماژول حسابداری پیشرفته در نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند
1396/05/11
ارائه ماژول حسابداری پیشرفته در برنامه مدیریت کلینیک دندانپزشکی لبخند
معرفی گروه های تخفیف در جامع ترین نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
معرفی گروه های تخفیف در جامع ترین نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
1396/05/07
معرفی بخش گروه های تخفیف در برنامه مدیریتی مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
معرفی بخش کسورات در اختصاصی ترین نرم افزار دندانپزشکی لبخند
معرفی بخش کسورات در اختصاصی ترین نرم افزار دندانپزشکی لبخند
1396/05/03
معرفی یکی از مهمترین بخش های نرم افزار دندانپزشکی لبخند در نسخه کلینیک
حضور نرم افزار اختصاصی دندانپزشکی لبخند در شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
حضور نرم افزار اختصاصی دندانپزشکی لبخند در شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
1396/04/20
حضور نرم افزار دندانپزشکی لبخند در شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
حضور نرم افزار دندانپزشکی لبخند در پنجاه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران (اکسیدا-57)
حضور نرم افزار دندانپزشکی لبخند در پنجاه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران (اکسیدا-57)
1396/02/25
حضور نرم افزار مدیریت مراکز دندانپزشکی لبخند در پنجاه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران (اکسیدا-57)
دفترچه تلفن برنامه مدیریت مرکز دندانپزشکی لبخند
دفترچه تلفن برنامه مدیریت مرکز دندانپزشکی لبخند
1395/11/30
ثبت شماره تماس ها، در بخش امکانات برنامه مدیریت دندانپزشکی لبخند
نرم افزار دندانپزشکی لبخند منتظر شما عزیزان در پانزدهمین کنگره جراحان دهان و فک وصورت تهران - بهمن 95
نرم افزار دندانپزشکی لبخند منتظر شما عزیزان در پانزدهمین کنگره جراحان دهان و فک وصورت تهران - بهمن 95
1395/11/19
حضور جامع ترین نرم افزار درمانگاه دندانپزشکی لبخند در پانزدهمین کنگره جراحان دهان و فک وصورت تهران- بهمن 95