بخش اطلاعات پایه

در بخش اطلاعات پایه نرم افزار تخصصی مراکز دندانپزشکی لبخند کاربر می تواند اطلاعات اصلی و اولیه مربوط به مرکز، درمان های قابل انجام، خدمات قابل ارائه، لوگو و همچنین اطلاعات مرکز خود را ثبت نماید.

نحوه اضافه کردن، ویرایش، حذف و گزارش گیری در تمام بخش های  نرم افزار جامع دندانپزشکی لبخند یکسان  بوده و کاربر براحتی می تواند درمانی جدید، بیماری سیستمیک جدید ایجاد و یا ویرایش و حذف و در صورت نیاز گزارش تهیه نماید.

 

اطلاعات پایه در سیستم جامع دندانپزشکی لبخند