بخش امکانات

در بخش امکانات سیستم جامع مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند «دفترچه تلفن» جهت دسترسی سریع کاربر به شماره تماس های ضروری و همچنین «یادآوری ها» جهت یادآوری وقت های ملاقات بیماران، چک های دریافتی، انقضای کالا، نقطه سفارش کالا و تحویل سفارش لابراتوار به کاربران می باشد.

در صورت تهیه ماژول نمایشگر تلفن آیکون گزارش تماس ها نیز در بخش امکانات قابل استفاده می باشد و کاربر می تواند لیستی از تماس های گرفته شده با مرکز خود را مشاهده نماید.

 

بخش امکانات نرم افزار دندانپزشکی لبخند