ماژول لابراتوار

با استفاده از ماژول لابراتوار براحتی می توان سفارشات لابراتوار را در سیستم جامع مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند ثبت و جهت پیگیری سفارش مورد نظر از بخش گزارشات این ماژول بسهولت استفاده نمود.

ماژول لابراتوار نرم افزار دندانپزشکی لبخند