ماژول بیمه

ماژول بیمه در نرم افزار مدیریت درمانگاه دندانپزشکی لبخند جهت ثبت بیمه های مختلف، تعرفه های مربوط به هرکدام تهیه شده است. در این بخش بعد از ثبت درصد سهم بیمه و فرانشیز بیمار، کاربر می تواند براحتی در بخش پرونده دندانپزشکی سیستم مدیریت لبخند هزینه درمان های بیمار را براساس بیمه طرف قرارداد محاسبه نموده و در پایان ماه گزارش مربوط به آن را تهیه نماید.

ماژول بیمه در جامع ترین سیستم دندانپزشکی لبخند