ماژول حسابداری پیشرفته

ماژول حسابداری پیشرفته در برنامه مدیریتی کلینیک دندانپزشکی لبخند جهت سهولت کار مدیران درمانگاه های دندانپزشکی تحلیل و ساخته شده است. این ماژول به نرم افزار کلینیک دندانپزشکی لبخند  (نسخه پایه) اضافه می شود. برای ثبت پرداختی به کارمندان و دندانپزشکان مراکز، ثبت کسورات بیمه و دریافتی از بیمه، ثبت درآمدهای کلینیک، پرداختی به لابراتوارها و فروشگاه ها و همچنین گزارش های مربوط به هرکدام از این بخش ها، نمودارها و سود و زیان مراکز دندانپزشکی با استفاده از ماژول حسابداری پیشرفته قابل انجام می باشد.

ماژول حسابداری پیشرفته نرم افزار دندانپزشکی لبخند