امکان ثبت مستقیم تصاویر از دستگاه RVG و فسفرپلیت

بلاگ پست شده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۸