حضور نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند در بیست و یکمین کنگره علمی انجمن پریودنتولوژی ایران - تهران 1401

  • ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

بيست و يکمين کنگره بين المللی انجمن پريودونتولوژی ايران و تورنومنت دانشجويی با 20 امتیاز بازآموزی از تاریخ 26 تا 29 مهر 1401 در هتل المپیک تهران برگزار میگردد.

جناب آقای دکتر شایسته رئیس بيست و يکمين کنگره بين المللی انجمن پريودونتولوژی ايران با بیان اینکه کنگره حاضر هر دو سال یکبار برگزار می گردد و طبق ارزیابی وزارت بهداشت بعنوان کنگره «بین المللی» شناخته شده و اعلام شده است، افزود طی چهار روز برپایی کنگره به موضوعاتی از جمله بیماری های لثه(پریو) و بافت اطراف ایمپلنت(پری ایمپلنت) بازسازی استخوان و بافت نرم، همچنین زیبایی در درمان با ایمپلنت های دندانی خواهیم پرداخت که در این میان پانزده پانل اختصاصی توسط خبرگان دندانپزشکی ارائه خواهد شد.

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند با ارائه آخرین ورژن از برنامه مدیریت دندانپزشکی در بيست و يکمين کنگره بين المللی انجمن پريودونتولوژی ايران از همه اساتید و دندانپزشکان ارجمند دعوت می نماید تا از غرفه نرم افزار لبخند واقع در سالن A  بازدید به عمل آورند.

 

حضور نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند در بیست و یکمین کنگره علمی انجمن پریودنتولوژی ایران - تهران 1401