حضور برنامه جامع مدیریت مراکز دندانپزشکی لبخند در نوزدهمین کنگره دندانپزشکی کودکان ایران - شیراز

  • ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

نوزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران (با امتیاز بازآموزی) با رویکرد مبتنی بر همکاری بین رشته ای در دندانپزشکی کودکان، در تاریخ 9 الی 11 شهریور 1401 توسط انجمن دندانپزشکی کودکان ایران در شهر شیراز برگزار میگردد.

نرم افزار مدیریت  مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند با ارائه آخرین ورژن برنامه مدیریت مراکز دندانپزشکی خود منتظر حضور شما دندانپزشکان  ارجمند می باشد.

آدرس انستاگرام: https://www.instagram.com/labkhandsoft

 

حضور برنامه جامع مدیریت مراکز دندانپزشکی لبخند در نوزدهمین کنگره دندانپزشکی کودکان ایران - شیراز