حضور نرم افزار جامع مدیریت دندانپزشکی لبخند در نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران -مشهد مرداد 98

  • ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی آنالوگ تا دیجیتال در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ به مدت سه روز توسط انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی شاخه خراسان با 15 امتیاز بازآموزی در شهر مشهد برگزار خواهد شد. در این همایش سعی شده است پنل های علمی، کارگاه ها و نمایشگاه مواد و تجهیزات مبتنی بر آخرین یافته های علمی و با بالاترین استانداردها ارائه گردد. محورهای این همایش روشهای نوین در درمان های ایمپلنت، کامپوزیت در ترمیم های زیبایی، دندانپزشکی مبتنی بر دیجیتال، سرامیک ها در دندانپزشکی، باندینگ ها و سمان ها و طراحی لبخند می باشد. نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند با ارائه آخرین ورژن از برنامه جامع مدیریتی لبخند در مجتمع سپید مشهد در خدمت بازدیدکنندگان عزیز می باشد.

حضور نرم افزار جامع مدیریت دندانپزشکی لبخند در نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران -مشهد مرداد 98