بروزرسانی جدید چارت دندان در تخصصی ترین نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند

  • ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

در آخرین بروز رسانی های انجام شده توسط کادر فنی نرم افزار دندانپزشکی «لبخند»، امکان ثبت اندازه طول کانال ریشه به ازای هر دندان بروی چارت  اضافه گردیده است. از این پس کاربران در برنامه مدیریتی دندانپزشکی «لبخند» در هنگام ثبت درمان و یا تشخیص، در پرونده دندانپزشکی، با انتخاب آیکون دندان مشکی که کانال ریشه دندان در آن با رنگ قرمز مشخص شده است می توانند فایل، تعداد کانال و همچنین اندازه طول کانال را برای هر دندان بیمار به صورت مجزا بر روی چارت دندان مشخص نمایند.