اخبار

تبدیل تشخیص به درمان تنها با یک کلیک در نرم افزار جامع مدیریت مطب دندانپزشکی لبخند
تبدیل تشخیص به درمان تنها با یک کلیک در نرم افزار جامع مدیریت مطب دندانپزشکی لبخند
1394/11/03
تبدیل تشخیص به درمان تنها با یک کلیک در نرم افزار جامع مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
مدیریت و پیگیری بیماران مراجعه کننده
مدیریت و پیگیری بیماران مراجعه کننده
1394/10/28
مدیریت و پیگیری بیماران مراجعه کننده در نرم افزار مدیریت دندان پزشکی لبخند
ماژول انبارداری نرم افزار جامع مدیریت مطب دندانپزشکی لبخند
ماژول انبارداری نرم افزار جامع مدیریت مطب دندانپزشکی لبخند
1394/10/26
تغییرات ماژول انبارداری نرم افزار جامع مدیریت مطب دندانپزشکی لبخند
قابلیت گرفتن پرینت از عکس رادیولوژی در نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
قابلیت گرفتن پرینت از عکس رادیولوژی در نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
1394/10/26
قابلیت جدید عکس های رادیولوژی در ورژن جدید نرم افزار جامع مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
تغییرات بخش امکانات در برنامه دندانپزشکی لبخند
تغییرات بخش امکانات در برنامه دندانپزشکی لبخند
1394/10/22
تغییرات یادآوری های امروز در ورژن جدید نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند
عرضه ورژن جدید نرم افزار جامع مدیریت دندانپزشکی لبخند
عرضه ورژن جدید نرم افزار جامع مدیریت دندانپزشکی لبخند
1394/10/22
عرضه ورژن دی 94 برنامه دندانپزشکی لبخند
حضور نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند در پانزدهمین کنگره علمی انجمن پروستودونتیست های ایران
حضور نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند در پانزدهمین کنگره علمی انجمن پروستودونتیست های ایران
1394/09/24
حضور نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند در پانزدهمین کنگره علمی انجمن پروستودونتیست های ایران
پانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران برگزار می شود
پانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران برگزار می شود
1394/08/19
پانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران با موضوع آفرینش لبخند زیبا در جامعه فاقد پوسیدگی برگزار می شود. این کنگره در تاریخ ۱۹- ۲۲ آبان ۱۳۹۴ در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
حضور نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند در پانزدهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران مهر ماه سال 1394
حضور نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند در پانزدهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران مهر ماه سال 1394
1394/07/14
پانزدهمين کنگره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران در هتل المپيک تهران در تاريخ 14 لغايت 17 مهر ماه سال 1394 برگزار ميگردد.