حضور برنامه مدیریت مراکز دندانپزشکی لبخند در کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی مهرماه 98- هتل المپیک تهران

  • ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی از تاریخ 16تا 19مهرماه 1398 در محل هتل المپیک تهران در حال برگزاریست. نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند با ارائه آخرین ورژن از برنامه جامع مدیریت دندانپزشکی در نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی از همه اساتید و دندانپزشکان ارجمند دعوت می نماید تا از غرفه نرم افزار لبخند(شماره 5) واقع در سالن E  بازدید به عمل آورند.

حضور برنامه مدیریت مراکز دندانپزشکی لبخند در کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی مهرماه 98- هتل المپیک تهران