مشاهده خبر

معرفی بخش تقسیط در ماژول حسابداری پیشرفته نرم افزار کلینیک دندانپزشکی لبخند

  • ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

به منظور کاربردی کردن نرم افزار مدیریت کلینیک دندانپزشکی لبخند، بخش تقسیط در ماژول حسابداری پیشرفته طراحی شده است. ماژول حسابداری پیشرفته به ‌همراه نسخه پایه نرم ‌افزار کلینیک دندانپزشکی لبخند  می تواند در جهت تسهیل امور حسابداری کلینیک ها نقش اساسی را ایفاء نماید. کاربران سیستم جامع دندانپزشکی لبخند با استفاده از بخش تقسیط می توانند پرداختی بیماران خود را در بازه زمانی مشخص شده هم براساس تعداد و هم بر اساس مبلغ درمان قسط بندی نمایند. همچنین در صورت نیاز می توانند با استفاده از بخش گزارشگیری لیستی از زمان و مبلغ اقسط بیمار مشاهده نموده و در صورت نیاز پرینت تهیه نمایند