مشاهده خبر

جستجوی نام بیمار از طریق کارت های RFID و MYFER در نرم افزار کامل دندانپزشکی لبخند

  • ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

یکی دیگر از راه های شناسایی بیماران در نرم افزار جامع و کامل مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی لبخند، استفاده از کارت های RFID و MYFER می باشد. با استفاده از این کارت ها در هنگام تشکیل پرونده بعد از ثبت نام بیمار و دیگر اطلاعات مورد نیاز، کارت را روی دستگاه کارتخوان قرار داده، بر روی آیکون کارت کلیک نموده و اطلاعات بیمار را بدین ترتیب بر روی کارت مورد نظر ثبت نمایید. از این پس با مراجعه بیمار به مرکز دندانپزشکی و ارائه کارت RFID و یا  MYFER و قرار دادن کارت روی دستگاه کارتخوان، می توان به صورت اتوماتیک بیمار مورد نظر را در برنامه مدیریت دندانپزشکی لبخند شناسایی کرد.